Kontakt

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki

biura: ul. Przemysłowa 13B, 05-300 Mińsk Mazowiecki 25-758-34-66

NIP: 822-232-75-04 REGON: 142744957

Rejestr Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00243/2015

Nr konta: 64 1010 1010 0139 0922 3100 0000

DYREKTOR Piotr Jagiełło

GŁÓWNA KSIĘGOWA Jolanta Nowak – wew. 218

KADRY I PŁACE Agnieszka Kurowska-Sujak– wew. 211

DZIAŁ SZKOLEŃ

Michał Kąkol – wew. 205 lub 603 890 156 – m.kakol@osz-minskmazowiecki.ohp.pl

Magdalena Solawa – wew. 206 lub 695-262-100 – m.solawa@osz-minskmazowiecki.ohp.pl

POLIGON ul. Przemysłowa 13B: 607 604 689

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY: Dariusz Jackiewicz –  601 829 377  d.jackiewicz@osz-minskmazowiecki.ohp.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH   Bartłomiej Kida bodo.radom@gmail.com

Jeżeli chcesz, skorzystaj z naszego formularza kontaktowego:

Siedziba Ośrodka Szkolenia Zawodowego, ul. Budowlana 4:

Poligon, ul. Przemysłowa 13b: