Kontakt

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim
ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki

poligon: ul. Przemysłowa 13B, 05-300 Mińsk Mazowiecki

(025) 758-34-66 lub (025) 758–65-66
Tel./Fax: (025) 758-38-96

NIP: 822-232-75-04

REGON: 142744957

Rejestr Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00243/2015

Nr konta: 64 1010 1010 0139 0922 3100 0000

DYREKTOR
mgr inż. Marcin Piotrkowicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Nowak – wew. 218

KADRY I PŁACE
Agnieszka Kurowska-Sujak– wew. 218

DZIAŁ SZKOLEŃ
Michał Kąkol – wew. 205 lub 603 890 156 – m.kakol@osz-minskmazowiecki.ohp.pl

Magdalena Solawa – wew. 206 lub 695-262-100 – m.solawa@osz-minskmazowiecki.ohp.pl

POLIGON ul. Przemysłowa 13B:

607 604 689

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY:

Dariusz Jackiewicz – wew. 211; 601 829 377  d.jackiewicz@osz-minskmazowiecki.ohp.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH   tel. 25-758-34-66 wew. 206

Jeżeli chcesz, skorzystaj z naszego formularza kontaktowego:

Siedziba Ośrodka Szkolenia Zawodowego, ul. Budowlana 4:

Poligon, ul. Przemysłowa 13b: