RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuje się, iż:

 • administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim, Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki
 • Kontrakt z Inspektorem Ochrony Danych – Bartłomiej Kida
  e-mail: bodo.radom@gmail.com
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i realizacji umowy/zgłoszenia o przeprowadzenie szkolenia oraz do podjęcia niezbędnych działań przez zawarciem umowy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa
 • każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
 • każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu
 • dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
 • dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.