Formularze do pobrania

icon

icon

icon

Duplikat Książki Operatora Maszyn Roboczych

Duplikaty Książek Operatora Maszyn Roboczych wydaje Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny na podstawie wypełnionego i przesłanego pocztą wniosku (WNIOSEK). W celu uzyskania duplikatu należy zadzwonić pod nr 22-853-97-07 lub wejść na stronę Łukasiewicz – WIT

Aktualizacja wpisów uprawnień w Książce Operatora po zmianie przepisów (po 1 kwietnia 2017r)  

Świadectwo w języku angielskim 

Przedłużanie okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT wydanych przed 01.06.2019r.