Formularze do pobrania

icon

icon

icon

icon

icon

Duplikat Książki Operatora Maszyn Roboczych

Duplikaty Książek Operatora Maszyn Roboczych wydaje Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego na podstawie wypełnionego i przesłanego pocztą wniosku (WNIOSEK). W celu uzyskania duplikatu należy zadzwonić pod nr 22-853-97-39 lub wejść na stronę https://imbigs.lukasiewicz.gov.pl  

Aktualizacja wpisów uprawnień w Książce Operatora po zmianie przepisów (po 1 kwietnia 2017r)  

Świadectwo w języku angielskim