logo osz
Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim
(do 2011r. Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów)

posiadamy certyfikat jako¶ci ISO 9001:2001

Witaj na stronie OSZ Mińsk Mazowiecki

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim kontynuuje zadania OCSM Mińsk Mazowiecki od 1974 roku i specjalizuje się w szkoleniach operatorów ciężkich maszyn budowlanych i drogowych. Od dnia 1 stycznia 2011 roku OCSM Mińsk Maz. działa w strukturach OHP pod nazwą Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim i kontynuuje zadania, tradycje oraz gwarantuje wysoką jakość szkoleń prowadzonych od 1974 roku.Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

OSZ w Mińsku Mazowieckim został powołany Zarządzeniem Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy nr 32/BB z dnia 22.12.2010roku.

Od ponad 40 lat oferujemy usługi szkolenia pracowników zakładów, bezrobotnych kierowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy oraz osób indywidualnych zainteresowanych zdobyciem zawodu operatora.

Ciągłe doskonalenie metod szkolenia i wysoka jakość oraz dostęp do nowoczesnych maszyn są naszą dewizą.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.14/00243/2015

Zdawalność egzaminów państwowych sięga 99%  !!!!!!


Copyright © by OSZ Minsk Mazowiecki
Ośrodek Szkolenia Zawodowego – maszyny budowlane, szkolenia operatorów, urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, koparki is powered by WordPress