Polityka prywatności

DANE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych dla osób korzystających ze strony www.ocsm.pl jest Dyrektor Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4. Kontakt do administratora za pośrednictwem poczt e-mail: sekretariat@osz-minskmazowiecki.ohp.pl lub tradycyjnie na adres siedziby.

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych pod nr tel. 25-758-34-66 wew. 206 lub pisemnie na adres siedziby.

CELE PRZETWARZANIA

Pan/Pani dane mogą być przetwarzane w związku z:

  • wykonaniem umowy, której stroną może być Pan/Pani lub podjęciem stosownych działań ze strony Pana/Pani w celu zawarcia umowy (art. 6, ust.1 lit b RODO)
  • wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6, ust. 1 lit c RODO)

Strona www.ocsm.pl zawiera linki do skrzynek mailowych poszczególnych pracowników jednostki. Skorzystanie z powyższych odnośników oznacza, że wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych podanych w wiadomości e-mail w celu otrzymania zwrotnej wiadomości na przesłaną korespondencję (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne  do podjęcia stosownych działań przez administratora danych w sprawach o które Pan/Pani wnosi.

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych firmie informatycznej świadczącej na rzecz administratora usługi serwisowe strony internetowej oraz poczty e-mail.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany w stosownych przepisach prawa.

Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.).

Polityka cookies

  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim  pod adresem 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Budowlana 4

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.