Skip links
25 758 34 66

Zadzwoń do nas

RODO

Ochrona Danych Osobowych (tzw. RODO)

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

  • administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim, Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  • Kontrakt z Inspektorem Ochrony Danych – Bartłomiej Kida; e-mail: rodo@osz-minskmazowiecki.ohp.pl
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i realizacji umowy/zgłoszenia o przeprowadzenie szkolenia oraz do podjęcia niezbędnych działań przez zawarciem umowy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa
  • każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
  • każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu
  • dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
  • dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany

ANKIETA