Uprawnienia energetyczne, elektryczne i gazowe G1 G2 G3

Miejsce szkoleniaTerminKontaktUwagi
Mińsk Mazowieckidla zorganizowanych grup minimum 10 osób25-758-34-66 wew 206; 603-890-156trwają zapisy

Urządzenia, instalacje i sieci dzielą się na trzy grupy:

GRUPA 1 – elektryczne – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

GRUPA 2 – energetyczne – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

GRUPA 3 – gazowe – urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

i kategorie:

E – eksploatacja – dla osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym i montażu

D – dozór – dla osób kierujących czynnościami osób wykonujących eksploatację ww. urządzeń, instalacji i sieci oraz dla osób sprawujących bezpośredni nadzór nad eksploatacją.

Szczegółowe zakresy i rodzaje urządzeń w poszczególnych grupach określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. z dnia 21 maja 2003r.)